Welkom bij Cairn B.V.
consultancy & participaties

De missie van Cairn

Wij geloven dat een organisatie succesvol wordt als het management en de aandeelhouders zijn gericht op het:

  • Samenstellen van een sterk (samenwerkend) managementteam met authentieke leiders;
  • Bewerkstelligen van open in- en externe communicatie en transparantie naar financiers, klanten en medewerkers;
  • Het vooropstellen van de belangen van klanten en medewerkers.

Deze aanpak biedt in onze ogen de beste aandeelhouderswaarde op langere termijn.

Cairn ondersteunt op basis van voormelde uitgangspunten bij het vinden van succesvolle strategieën en de daarbij horende organisatie- en financieringsvormen. Naast ondersteuning bij het aantrekken van vreemd kapitaal heeft Cairn de mogelijkheid privaat kapitaal beschikbaar te stellen om strategieën mede te financieren.